logo.png Oficjalny Sklep
Wisły Kraków

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez Wisła Kraków SA Twoje dane podlegają ochronie na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Wisła Kraków SA
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

tel: +48 12 630 76 30
e-mail: [email protected]

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy serwerach znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych: 

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy Wisła Kraków SA przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto w sklepie Wiślacki Świat, możesz edytować dane osobowe na swoim koncie w sklepie Wiślacki Świat.

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo do tego, aby w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Wisła Kraków SA Wyjątkiem są następujące sytuacje:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta;

* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;

* masz nieuregulowany dług wobec sklepu Wiślacki Świat niezależnie od metody płatności;

* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób;

* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli);

* Jeśli dokonałaś(eś) jakichkolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail

* edytując ustawienia swojego konta w sklepie Wiślacki Świat

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Wisła Kraków SA ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie godzisz się na przetwarzanie danych, nawet jeśli Wisła Kraków SA ma uzasadniony powód dalszego przechowywania i przetwarzania Twoich danych. Wtedy Wisła Kraków SA ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych po zweryfikowaniu, czy wniosek jest uzasadniony.

* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Wisła Kraków SA musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

* jeśli Wisła Kraków SA korzysta już z Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres: [email protected], bądź: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wisła Kraków, ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: 

Jeśli uważasz, że Wisła Kraków SA przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

Czego szukasz?